Måned: mai 2015

Till alla medlemmar

Till att börja med beklagar jag att denna info blir skriven på svenska, men att skriva på norska är inte min starkaste sida. Vi ska se om någon annan kan ordna upp detta i efterhand.

Hur som helst – Välkommen till SAS Hockey och tack till alla som anmält sig och gjort detta möjligt. När detta skrivs bör merparten av våra medlemmar fått sin kontigent dragen på majlönen, de som anmält sig efter deadline vi hade kommer bli kontaktade i efterhand så löser vi medlemskontigenten «manuellt» till klubbens konto.

Continue reading «Till alla medlemmar»